Bygg på ROT!

Renovera badrum eller kök. Skapa en altan eller ett uterum. Tilläggsisolera. Här är reglerna för ROT-avdraget som förändrades 2016, och tipsen för att använda det så enkelt, korrekt och effektivt som möjligt.

 

ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till ROT-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren. Att bygga Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag (eftersom det är ett nybygge).

  • Du kan få ROT-avdrag för arbetskostnad.
  • Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till ROT-avdrag. 
ROT-avdragets storlek

Rotavdraget har genomgått en ändring och är numera 30% av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme på 50 000 kr/år. För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 = 50 000kr).

Här listar Skatteverket några exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för. Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

Så går det till rent praktiskt

När du köper ROT-arbete av oss, dras upp till 30% på arbetskostnaden av på fakturan. När du har betalat fakturan söker vi ROT på resterande del från Skatteverket.

Du får med andra ord den preliminära skattereduktionen direkt. Skatteverket meddelar dig därefter om ROT-avdraget blivit beviljat.

Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration. Genom att godkänna de förtryckta uppgifterna intygar du att allt är rätt och att alla villkor för slutlig skattereduktion är uppfyllda. Det är du som köpare som är ytterst ansvarig för att uppgifterna är riktiga.