Så känner du igen en hantverkare ”att lita på”

R-licensen identifierar företag och organisationer som förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet. Se vad det betyder i praktiken.

Affärer kan alla göra, men hur de görs kan se olika ut. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning, som kommunicerar trovärdighet och ansvarstagande. Enkelt uttryckt betyder R-licensen att Mattias Bygg är ett företag du kan lita på. 

Etisk kvalitetsmärkning
R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar.

Rekommenderat företag
R:et i symbolen betyder ”rekommenderat företag” och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter.

Etikpolicy
Mattias Bygg har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

Läs mer här om vilken trygghet det är att anlita ett rekommenderat företag.