R-licens. En kvalitetsstämpel

R3-logo-stor

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik och har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. R:et i symbolen betyder ”rekommenderat företag” och är ett sätt att kommunicera etisk trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa. Man måste bli rekommenderad.

Vi på Mattias Bygg har blivit rekommenderade utifirån vårt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. Vi har förbundit oss att ta ett etiskt ansvar och att följa R-licensens Etikpolicy

R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos oss på Mattias Bygg.