1. Allmänt

GDPR, General Data Protection Regulation, är EU:s dataskyddsförordning sedan 25 maj 2018 som innebär striktare krav på hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen stärker den personliga integriteten och rätten till skydd av personuppgifter. 

2. Personuppgiftsansvarig
Mattias Bygg AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i företaget.

3.  Hur behandlar vi personuppgifter?
Mattias Bygg AB  behandlar personuppgifter för anställda, kunder, leverantörer och hyresgäster. Personuppgifterna lagras och hanteras i olika affärssystem som används vid projektering, fakturering, lönehantering och bokföring. Uppgifterna som lagras är bland annat namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer och fastighetsbeteckningar.

4. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna enligt de regler och lagar som finns i bokföringslagen samt konsumenttjänstlagen.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Personuppgifterna används endast inom Mattias Bygg AB och lämnas inte vidare till utomstående.

6. Förändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras.