Hantverkare du kan lita på.

Mattias Bygg är en lokalt förankrad byggentreprenör med resurser att bistå dig genom hela byggprocessen – från bygglovsansökan till besiktning och inflyttning. Ska du bygga, renovera, lägga tak eller skadesanera och vill att jobbet blir ordentligt gjort, är vi de rätta att anlita.

Står du inför en stor investering är det gott att veta vem du släpper innanför dörren. Anlitar du Mattias Bygg kan du vara säker på att det är pålitliga hantverkare du har att göra med. Du kan vara trygg med att vi har alla behörigheter och kompetenser som krävs för de uppdrag vi åtar oss – inklusive våtrum, plattsättning och takarbeten med byggnadsställningar. Att vi är rätt försäkrade. Och att gällande garantier därmed håller.

Sedan Mattias Lägermo startade företaget 1995 har det stadigt vuxit till dryga 30-talet anställda: däribland snickare, plattsättare och andra hantverkare.

Vad andra säger spelar roll.

Försäkringsbolagen kanske påpekar att sagda försäkringar sällan utnyttjas, men att Mattias Bygg – som de vet gör ett professionellt jobb – desto oftare får förtroendet att skadesanera hos andra när olyckan är framme.

Tar du referenser får du sannolikt höra om ett gott renommé, som tagit åtskilliga år att bygga upp och som bottnar i att företaget lever upp till sina utfästelser.

Kollar du historiken ser du att företaget är fast rotat i Tranås, Ydre och Kisa, där det har vuxit kontrollerat sedan starten 1995, under en och samma ledning. Att alla arbetsledare och större delen av personalen är kvar säger kanske också något om trivseln och personalpolitiken.

Frågar du de anställda får du höra om en arbetsgivare som uppmuntrar ansvarstagande, stimulerar till fortutbildning och tar sitt sociala och samhälleliga ansvar på allvar. Både inom och utanför själva byggverksamheten.

Granskar du ekonomin ser du att vi har ett tillräckligt gott resultat för att kunna investera i fortsatt tillväxt. Dock inte mer än att du kan känna att prislappen står i paritet med det jobb vi utför.

Respekt för din tid och dina pengar är, som vi ser det, nämligen grunden till ett förtroendefullt samarbete.

Vi bygger inte bara hus.
Vi bygger relationer också.

När du anlitar oss är det kunskap, erfarenhet och kontakter du investerar i. Vi tror på ett förtroendefullt samarbete, där respekt för din tid och dina pengar är viktiga grundpelare.

Att hålla tider och lämna klara besked, liksom att hålla ordning på verktyg och material, är en principfråga – det är alla anställda införstådda med. I en bransch där sista intrycket är lika avgörande som det första, bemödar vi oss alltid med att det ska se bättre ut när vi går därifrån än när vi kom.

99,7% nöjda kunder.

”Minsta möjliga krångel” är vår devis. Vi behärskar inte bara hantverket utan också projektering, inköp och planering. Försäkringsbranschens förtroende att låta oss skadesanera efter t ex brand och vattenskador sätter vi stort värde på.

Mattias Bygg snabbfakta

Antal anställda:     40 personer (2021)
Omsättning:          54 mnkr (2020)
Kompetenser:       projektering, renovering (in- och utvändig), ombyggnad, tillbyggnad, nybyggnad, plattsättning, takläggning, m m.
Huvudsakligt verksamhetsområde: Tranås, Ydre, Kisa, Aneby, Eksjö med omnejd samt Kenya.

 

Behörigheter:

  • Bas P (byggarbetsplatssamordnare projektering)
  • Bas U (byggarbetsplatssamordnare utförare)
  • Ställningskompetens
  • Försäkringsbolagens förtroendebyggare
  • F-skattebevis
  • Medlem i PER (Plattsättningsentreprenörers riksförbund)
  • BKR (Behörig våtrum)

R-licensen

 

R-licensen identifierar företag som förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet.

Affärer kan alla göra, men hur de görs kan se olika ut. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning, som kommunicerar trovärdighet och ansvarstagande. Det betyder att Mattias Bygg är ett företag du kan lita på.

  • Gör jobbet ordentligt.
  • Lämnar raka besked.
  • Håller vad vi lovar.

 

Rekommenderat företag

R-licensen identifierar organisationer som förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. R:et i symbolen betyder ”rekommenderat företag” och är ett sätt att kommunicera etisk trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter.

Läs mer här

Etikpolicy

Genom sin licens har Mattias Bygg förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda. Låg personalomsättning, kontinuerlig fortbildning, och vad mer [personligt ansvarstagande] är konkreta exempel på det, som i förlängningen innebär att vi kan utföra ditt jobb mer effektivt.

Se här vilken trygghet det är för dig som kund att anlita ett rekommenderat företag.

Förtroendebyggare

 

Brand, vattenläckor och mögel är varje husägares mardröm. Skulle du drabbas är det en trygghet att veta att det är professionellt folk som dyker upp och reparerar skadan.

Mattias Bygg AB är s k förtroendebyggare, vilket innebär att vi får uppdrag från alla stora försäkringsbolag – däribland IF, Länsförsäkringar, Folksam och Dina Försäkringar som vi har särskilda avtal med.

 

Branschregler & auktorisation

 

Förutom R-licensen är vi även behöriga enligt BBV, en förkortning för ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”. Som behörigt företag är vi utbildade av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt dessa branschregler.  Här kan du läsa mer om Byggkeramikrådet.

Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Vi följer dessa branschregler. Läs mer här.

Sociala engagemang

 

Vi på Mattias Bygg är engagerade och tar aktiv del i föreningsverksamheten på de orter vi verkar. När det gäller sponsring har vi dock tagit ett generellt policybeslut.

Vi sponsrar endast föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet där vår egen personal i någon form är engagerad.

Du kan läsa mer om vår policy här (kommer inom kort).