Innehavare av R-licens

Det är viktigt för oss att visa att vi bryr oss om vårt samhälle. Vi har alla olika kompetens, bakgrund och en moralisk kompass som påverkar oss i vårt dagliga arbete. Tillsammans med våra medarbetare vill vi uppnå något större och bättre, och alla är medvetna om sin viktiga roll inom vår organisation. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi vill medverka till att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Vi uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänheten.

Därför har vi på Mattias Bygg tilldelats R-licens, för att vi valt ett etiskt förhållningssätt som företag och arbetsgivare.

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag som förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom organisation. Med R-licens följer verktyg till att kontinuerligt arbeta med etik och ytterligare stärka etikens betydelse inom organisationen.

Vi är givetvis stolta över att ha tilldelats R-licens.